Adressen der Tochtergesellschaften und ausländischen Repräsentanzen

Hauck & Aufhäuser Asset Management GmbH

Löwengrube 18
80333 München
Telefon: +49 89 2393-2531
Fax: +49 89 2393-2547
E-Mail: info@haam.de
Internet: http://www.haam.de

Hauck & Aufhäuser Institutional Research AG

Mittelweg 16-17
20148 Hamburg
Telefon: +49 40 4143885-70
Fax: +49 40 4143885-71
E-Mail: info@ha-research.de

Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Telefon: +352 45 1314-500
Fax: +352 45 1314-519
E-Mail: haig-info@hauck-aufhaeuser.lu
Internet: http://www.haig.lu

Schweiz

Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG

Talstraße 58
8022 Zürich
Telefon: +41 44 220-1122
Fax: +41 44 220-1123
E-Mail: info@hauck-aufhaeuser.ch
Internet: http://www.hauck-aufhaeuser.ch

Österreich

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (Austria)

Palais Kaiserhaus
Wallnerstraße 3
1010 Wien
Telefon: +43 1 53389-17
Mobil: +43 6644115020
E-Mail: LeoPeter.Exner@hauck-aufhaeuser.at

Frankreich

Hauck & Aufhäuser Institutional Research (Paris)

18 rue Pasquier
75008 Paris
Telefon: +33 1 784140-62

Groß-Britannien

Hauck & Aufhäuser Institutional Research (London)

3rd Floor
43 Berkeley Square
London W1J 5AP 
Telefon: +44 207 408-1100